Dispensaties

De KNRB heeft de DIYR verschillende dispensaties verleend op het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) Dit omdat sommige reglementen niet passen bij de DIYR of junioren. Daarnaast zijn door Corona dit seizoen pas de reglementen rondom de “eerstejaarsvelden” (voor het JIK klassement) op nationale wedstrijden en het begrip “junioren competitieroeier” in de praktijk uitgetest. Hier kwamen wat onvoorziene zaken naar boven.

Op de DIYR gelden de volgende dispensaties:

 1. In afwijking op Artikel 34 lid 5 (Bij juniorenvelden voor skiffs worden in plaats van voorwedstrijden heats uitgeschreven,
  waarbij elke heat een winnaar heeft). 
  Alle velden voor juniorencompetitieroeiers worden als heats gevaren zoals omschreven in artikel 34 lid 5 van het reglement voor roeiwedstrijden (RvR). Daarnaast worden de skiffheats over 2km op beide dagen uitgeschreven.
 2. In afwijking op Artikel 7 lid 5 (Stuurlieden van een juniorenploeg moeten zelf ook Junior zijn) ,willen wij voor de junioren-competitie
  stuurlieden een uitzondering maken en ook volwassenen toestaan te sturen.
  Met name de onervaren en soms zeer jonge roeiers hebben mogelijk meer baat bij een stuur die meer ervaring heeft met het begeleiden van deze roeiers
 3. In afwijking van Artikel 6 (Para-Roeiers), willen wij Para-roeiers indelen in de verschillende para klasse op basis van de informatie van de coach en daarbij geen keuring eisen
 4. Artikel 15 lid 3, (Een roeier is een junioren-competitieroeier indien hij behoort tot de categorie junioren en in het lopende seizoen nog niet is gestart op een klasserende wedstrijd in een veld als bedoeld in artikel 11 of 13. Deze criteria gelden voor boordroeien en scullen gezamenlijk. Een roeier die boordroeiend geen junioren-competitieroeier meer is, is dat ook niet meer scullend) willen wij beperken tot de J/M16 en J/M18 velden. Dit zijn immers de velden waarin je zowel als wedstrijdroeier en competitieroeier kan uitkomen. Voor de jongere velden zijn geen nationale klasserende wedstrijden en is dit onderscheid dus niet mogelijk.
 5. In afwijking op Artikel 15 lid 3, (zie boven) is op de DIYR toegestaan dat een roeier die 1 klasserende wedstrijd heeft gestart in het lopende seizoen, nog wel mag meedoen bij de competitie velden van de Broken2k.

De DIYR is niet klasserend

Daarnaast is de DIYR is in zijn geheel geen klasserende wedstrijd en daarmee kan een roeier op de DIYR op de 2km afstand starten, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn of haar eerstejaars status volgend seizoen en daarmee meedoen aan het JIK klassement. Ook behoudt een juniorencompetitieroeier zijn status als hij of zij meedoet aan een wedstrijd over 2km.

Een overzicht van alle bepalingen vind je bij wedstrijden.

Dutch International Youth Regatta - DIYR

Deze dispensaties geven meer mogelijkheden voor inschrijven!

Verdenking van roeiers in verkeerde velden?

Het nieuwe inschrijfsysteem is nog in ontwikkeling. Hierdoor zijn nog niet alle bepalingen werkend zoals o.a. junioren competitieroeier en eerstejaars junioren. Hierdoor kun je als coach juniorenroeiers inschrijven voor categorieën waarin ze niet meer thuis horen.

We gaan er vanuit dat iedereen zijn of haar roeiers inschrijft in de velden waar ze thuis horen. Mocht er de verdenking ontstaan dat een roeier niet thuis hoort in een wedstrijd, meld dit dan bij de wedstrijdleiding. Die doen dan onderzoek en nemen de bijbehorende stappen. Ook zal de wedstrijdleiding door middel van steekproeven controleren.

Mocht je vragen hebben over deze dispensaties. Neem dan contact op met de wedstrijdleiding via wedstrijdleiding@diyr.nl.