J18 8+ wordt verplaatst naar Blok 5

Op verzoek van de coaches en teammanager van de coupe wordt dit veld naar blok 5 verplaatst.

De J18 8+ is een belangrijk veld voor de Coupe selectie. Zo kunnen de roeiers die in de acht starten, ook in de 2- of 2x starten. Deze wijziging heeft ervoor gezorgd dat er maar liefst 4 extra achten worden ingeschreven in dit veld! 

Omdat de J18 8+ naar blok 5 wordt verplaatst, zal dit nummer verroeid worden in heats. Bij meer dan 7 deelnemers zullen de coupe ploegen bij elkaar geplaatst worden.

Deze wijziging zal worden doorgevoerd, met het maken van de definitieve tijdsplanning op woensdag avond, na sluiting van de inschrijvingen.