Organisatie

Contactgegevens en informatie over vrijwilligers, de DIYR en Stichting RTON.

Vragen en informatie?

Mail onze infobalie!

[email protected]

Gezocht vrijwilligers!

Op de DIYR is plek voor iedereen! Roeiers, mama’s, papa’s, leden van alle verenigingen, broers, zussen, oma’s, opa’s, etc. Het succes maken we met zijn allen. In zowel de voorbereiding als tijdens het weekend werken we graag samen met een grote groep mensen, liefst uit alle hoeken van het land.

Ben of ken jij iemand die wil bijdragen aan een succesvolle eerste editie? Iedereen is welkom, je hoeft niet te kunnen roeien! Meld je dan aan! Lees hier meer.

OVER DIYR

De Dutch International Youth Regatta wordt georganiseerd om alle Nederlandse juniorenroeiers een kans te geven op één plek, gezamenlijk hun favoriete sport te beleven. Een juniorenwedstrijd naar bekend buitenlands voorbeeld: München, Bremen en natuurlijk Gent. De DIYR heeft als doel om alle roeiers onder de 19 jaar, uit Nederland en de omringende landen, op hun eigen niveau leuke en competitieve wedstrijden te laten varen.

Voor junioren competitieroeiers zijn ontzettend veel kleine leuke wedstrijden op verenigingen of in de regio. Hun seizoen gaat nu eindigen met een gezamenlijke grand finale van hun seizoen op die “hele grote brede wedstrijdbaan”; ‘de Arena’ of ‘de Kuip’ van het roeien.

Roeiers gaan hier nader kennismaken met het roeien op alle niveaus en zich meten met vriendjes en vriendinnetjes uit het hele land.

Junioren wedstrijdroeiers kunnen op deze internationale regatta weer een compleet toernooi varen, met A-, B-, C- en D-finales. De beginnende wedstrijdroeiers komen hierdoor volledig aan bod.

De toppers kunnen zich meten met de toppers uit andere landen. Dit stimuleert de beginnende roeiers én de toppers om internationaal competitief te varen.

Zowel de ervaren als de minder ervaren roeiers kunnen zich hier meten op hun eigen niveau en zich laten inspireren op het DIYR-Festival.

CONTACTGEGEVENS DIYR

Vragen en informatiede infobalie[email protected]
WedstrijdleidersJeroen Vos van Avezathe & Norbert Blokhuis[email protected]
Hoofd JuryPeter Paul Verbrugge[email protected]
BaancommissieRies Wieten & Okke Swildens[email protected] 
VrijwilligersMarije Thepass[email protected]
CommunicatieWillem Stohr, Marjan IJkema & Mareille Mulder[email protected]
FestivalElena van der Hoorn[email protected]
FacilitairFranka Roorda & Okke Swildens[email protected]
Algemene zaken & Stichting R-TONMatthijs Jasperse[email protected] 
Penningmeester en SponsoringKoos van Haasteren[email protected]

OVER STICHTING RTON

Stichting Roeitalentontwikkeling Nederland (RTON) is op oktober 2019 opgericht als organiserend rechtspersoon achter de Dutch International Youth Regatta (DIYR), met steun van diverse Nederlandse roeiverenigingen opgericht: de Amstel, Die Leythe, de Maas, MWC, Ric, het Spaarne, Viking en Willem III.

Doel van de Stichting:

Het promoten en het behartigen van de belangen van, de Nederlandse roeisport ten behoeve van de ontwikkeling van hetjunioren-roeien en de bevordering van roeiplezier in de leeftijdscategorie tot 19 jaar. De stichting heeft geen winstdoelstelling.

Hoofdlijnen beleidsplan 2019-2020

Het beleidsplan van de Stichting Roei-TalentOntwikkeling Nederland(R-TON) richt zich in de eerste jaren na de oprichting op het succesvol laten groeien van de Dutch International Youth Regatta (DIYR). Een jaarlijks terugkerende roeiwedstrijd en festival op een van de Nationale Roeibanen in Nederland voor alle roeisters en roeiers in Nederland en daarbuiten onder 19 jaar. Doel is dit een inclusieve, inspirerende happening te laten zijn, waar roeiers en roeisters op alle niveau’s hun talent kunnen demonstreren en ontplooien.

Uitgangspunten voor de DIYR zijn:

  • Toegankelijk en inclusief
  • Ontwikkeling op ieder niveau
  • Flexibel
  • Plezier
  • Competitieve sportsfeer
  • Vernieuwing

Met een team van ervaren wedstrijd- en evenement-organisatoren en steun van KNRB, ARB, Stichting Roeien als Topsport, diverse sponsoren, coaches en bestuurders van roeiverenigingen en vrijwilligers wordt een jaarlijkse regatta van internationale allure opgezet met uiteindelijk 1500 deelnemers.

Financiële verantwoording en Verslag activiteiten

De Stichting RoeiTalentOntwikkeling Nederland (R-TON) heeft geen winstoogmerk. Financiering van de activiteiten komt hoofdzakelijk tot stand door subsidies, donaties, legaten, sponsoring, inschrijfgelden en verkoop van DIYR souvenirs. Beheerskosten worden laag gehouden doordat R-TON geen personeelsleden of zzp-ers in dienst heeft, draait op vrijwilligers en onbezoldigde bestuurders. De stichting betaalt geen vacatievergoedingen aan bestuurders en beleidsbepalers en zal jaarlijks betaalde onkostenvergoedingen publiceren.
De eerste jaren zal R-TON trachten een vermogen op te bouwen dat de continuïteit van de DIYR kan waarborgen.
Jaarlijks zal R-TON een verslag van de activiteiten en een financieel jaarverslag publiceren op deze pagina.

Beloningsbeleid

Bestuurders en beleidsmakers van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Onkosten worden uitsluitend vergoed op basis van gedocumenteerde vooraf overeengekomen werkelijk gemaakte kosten. De stichting heeft geen werknemers of zzp-ers in dienst ten behoeve van beleid of beheer.
Bij uitbesteding aan zzp-ers en inzet van vrijwilligers ten behoeve van uitvoerende werkzaamheden wordt beloond volgens de toepasselijke fair practice codes. 

GEGEVENS STICHTING RTON
Naam:Stichting Roei-
TalentOntwikkeling
Nederland
Ook genoemd:Stichting R-TON
Statutaire zetel:Gemeente Amsterdam 
Postadres: Hartenruststraat 6,
3036 KX Rotterdam
Oprichtingsdatum:15-10-2019
KvK nummer: 76106845
RSIN:860509813
STICHTING R-TON BESTUUR
Voorzitter:Herman van den Eerenbeemt
Secretaris:Matthijs Jasperse
Penningmeester:Jacobus van Haasteren
Interne zaken:Willem Stohr
Algemeen bestuurslid:Dorine Habets